ODIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z odbiorem odpadów, ich segregacją i transportem. 

- dla Klientów indywidualnych 
- dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot
- dla przedsiębiorstw i instytucji 

W swojej ofercie posiadamy:
- pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120, 240 i 1100 L
-worki przeznaczone do segregacji odpadów, worki typu BIG BAG o pojemności 1,3 m3 przeznaczone na odpady budowlane oraz gruz
-kontenery o pojemności 6, 8 i 12 m3 przeznaczone na odpady budowlane, wielkogabarytowe, surowce wtórne, złom, makulaturę  i folię 
-specjalistyczny hakowiec przystosowany do przewozu kontenerów oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i worków na gruz budowlany
-naczepy asenizacyjne o pojemności 3000 L i 5000 L do odbioru nieczystości płynnych
Jesteśmy administratorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy i miasta Węgorzyno.

 

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Węgorzyno znajduje się pod adresem: 

http://wegorzyno.pl/harmonogram-wywozu-smieci.html