UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ

 Zajmujemy się utrzymaniem oraz pielęgnacją powierzonych nam terenów zieleni  w obrębie miasta Węgorzyno.  W ramach zleconych nam zadań wykonujemy : 

-utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw, skwerkach i parkach;
-pielęgnację nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów;
-koszenie, zgrabianie trawy i liści, nawadnianie i nawożenie trawników;
-obsadzanie donic sezonowych i kwietników;
-przycinanie drzew i krzewów;
-prace porządkowe;