LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGORZYNO

Zajmujemy się letnim i zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie gminy i miasta Węgorzyno. Zakres świadczonych usług obejmuje:
-oczyszczanie z zanieczyszczeń nawierzchni ulic i chodników
-wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych
-usuwanie skutków zimy oraz zwalczanie śliskości na jezdniach i chodnikach